Beatrice Oosterhoff

Dagboek van een kandidaat raadslid

Aan de slag

Voedselvoorziening

  • Onze voedselvoorziening is kwetsbaar geworden door een opeenstapeling van factoren: boerenbedrijven onder druk, corona maatregelen, stijgende inflatie, wankelende logistiekketens en tegenstrijdige im- en exportactiviteiten. De CO2 beperkende maatregelen zijn funest voor onze voedselvoorziening. Ook de zogenaamde voedseltransitie waar premier Mark Rutte zich met grote chemiebedrijven en zuivelgiganten voor inspant belooft niet veel goeds. De voedseltransitie wordt leuk gepresenteerd, maar er zit nog een ander verhaal achter waar met geen woord over wordt gerept. Eén manier om onze voedselzekerheid te vergroten is het stimuleren van lokale voedselvoorziening: moestuinen, volkstuinen, schooltuinen, voedselbossen en samenwerkende organisaties zoals bedrijven, scholen, verenigingen en niet te vergeten Oldambsters zelf.

Verstikkende coronamaatregelen

  • Verstikkende coronamaatregelen met desastreuze gevolgen voor het onderwijs, de zorg, lokale economie, werkgelegenheid en saamhorigheid in Oldambt: weg ermee. Mondkapjes, prikplicht, afstand houden en handen kapot wassen – daar moet de overheid zich niet mee bemoeien. Als de burger de juiste informatie mag inzien, dan bepaalt hij het zelf wel. En die informatie is ruim voorhanden voor wie maar nieuwsgierig is en er met een open blik naar wil kijken.

Ruimte voor flexibel onderwijs

  • Ruimte voor flexibel onderwijs Veel ouders vragen om lossere regels om voor hun kinderen een passende onderwijsplek te vinden of zelf in te voorzien. Zonder inmenging van veel bureaucratie, en zonder het grenzeloos delen van data, kindprofilering en volgsystemen. Want ook daar is nog veel uit te leggen aan de ouders. Kom ik nog op terug.

Drie actiepunten dus. Meer dan genoeg voor een eenmanskandidaat. Maar onze voedselvoorziening staat wat mij betreft met stip bovenaan. Zet een schop in de grond! Daar moet op alle fronten aan gewerkt worden, anders zitten we straks met lege schappen, lege keukenkastjes en lege magen.

Copyright © 2022 Dagboek van een kandidaat raadslid
crossmenu